DiYA ŞİRKETLER TOPLULUĞU

SRC-ADR/TMGD-ODY-ÜDY-ISO -PSİKOTEKNİK- SİGORTA

Yetki belgesi Türleri, Tanımları

FAALİYETLERE GÖRE ALINMASI GEREKEN;

YETKİ BELGESİ TÜRLERİ ve TANIMLARI...
    
   YETKİ BELGESİ TÜRLERİYetki belgesi, taşıma şekline göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır.
BELGETÜRÜ    AÇIKLAMA  
A YETKİ BELGESİTicari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.  

A1 Yetki belgesi; 
Otomobil ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapacaklara, 
A2 Yetki belgesi; 
Otomobil ile Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Yapacaklara, 
B YETKİ BELGESİTicari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
B1 Yetki belgesi; Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara, 
B2 Yetki belgesi; 
a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,   
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,   
c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,  
B3 Yetki belgesi; Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,   verilir.
C YETKİ BELGESİTicari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
C1 Yetki belgesi; 
Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, 
C2 Yetki belgesi; 
Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, 
C3 Yetki belgesi; 
Ev  ve büro eşyası taşıması yapacaklara,   verilir.
D YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
D1 Yetki belgesi; 
Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacaklara, 
D2 Yetki belgesi; 
a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,   
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,   
c) 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara, 
D3 Yetki belgesi; 
Yetki belgesi sahibinin adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt/taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,  verilir.

D4 Yetki belgesi; Otobüsle 100 km.’ye Kadar Şehirlerarası ve İliçi Yolcu Taşımacılığı 

E YETKİ BELGESİTicari amaçla yolcu ve eşya taşımacılığı yapacak kamu kurum ve kuruluşlarına verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
E1 Yetki belgesi; 
Yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara, 
E2 Yetki belgesi; Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara,   verilir.
F YETKİ BELGESİTicari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
F1 Yetki belgesi; 
Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, 
F2 Yetki belgesi; Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,   verilir.
G YETKİ BELGESİTicari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.
G1 Yetki belgesi; 
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, 
G2 Yetki belgesi; Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, 
G3 Yetki belgesi; 
Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, 
G4 Yetki belgesi; 
Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara,  verilir.
H YETKİ BELGESİTicari amaçla eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
H1 Yetki belgesi; 
Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara, 
H2 Yetki belgesi; 
Uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara,   
verilir.
K YETKİ BELGESİ

Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
K1 Yetki belgesi;  
Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapacaklara, 
K2 Yetki belgesi;  
Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

*K2 Yetki belgesi;   Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı Yapacaklara ve 3.5 Ton İstihap Haddi Altı Araçlar Olan Firma yada Şahısların Alacağı Yetki Belgesidir.

K3 Yetki belgesi;  Ev   ve  büro  eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

L YETKİ BELGESİTicari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
L1 Yetki belgesi; 
Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, 
L2 Yetki belgesi; 
Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir.
M YETKİ BELGESİTicari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
M1 Yetki belgesi; 
İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapacaklara, 
M2 Yetki belgesi; 
Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara 
M3 Yetki belgesi; 
Uluslar arası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, verilir.
N YETKİ BELGESİTicari amaçla il sınırları içinde ve yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır. 
N1 Yetki belgesi; İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, 
N2 Yetki belgesi; Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir.
 P YETKİBELGESİ

Dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

P1 Yetki belgesi; İl sınırları içinde dağıtım yapacaklara, 
P2 Yetki belgesi; 
Yurtiçinde dağıtım yapacaklara, verilir.

R YETKİ BELGESİTicari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.   
R1 Yetki belgesi; 
Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, 
R2 Yetki belgesi; 
Uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir.
T YETKİ BELGESİTerminal işletmeciliği yapacak tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır. 
T1 Yetki belgesi; 
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara, 
T2 Yetki belgesi; 
Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara, 
T3 Yetki belgesi; 
Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir.

Üyelik Girişi
ONLINE SINAV
Test Sorularının Cevaplarını Alttaki "Sınav Sonuçlarım" Butonunu Tıklayarak Görüntüleyebilirsiniz.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret2435447
Takvim
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.74385.7669
Euro6.37606.4016
Hava Durumu