DiYA ŞİRKETLER TOPLULUĞU

SRC-ADR/TMGD-ODY-ÜDY-ISO -PSİKOTEKNİK- SİGORTA

Site Haritası
ANTALYA SRC, ANTALYA ODY, ANTALYA ÜDY, ANTALYA ADR, ANTALYA SRC5 TEMEL+TANKER, ANTALYA TMGD, ANTALYA PSİKOTEKNİK

SINAV TAKVİMİ

2016 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİBAŞVURU BİTİŞ
TARİHİ
EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİSINAV TARİHİ
07 ARALIK 201520 ARALIK 201514 ARALIK 201506.02.2016
11 NİSAN 201624 NİSAN 201618 NİSAN 201611 HAZİRAN 2016
25.07.201607.08.201601.08.201608 EKİM 2016


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV

DUYURUSU

 

 

    Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

 

1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4,   SRC5, ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

 

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme    

     hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

     için,

 

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk üç Mesleki Yeterlilik Sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir

 

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

2016 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

06 ŞUBAT 2016

07 ARALIK 2015

20 ARALIK 2015

14 ARALIK 2015

11 HAZİRAN 2016

11 NİSAN 2016

24 NİSAN 2016

18 NİSAN 2016

08 EKİM 2016

25 TEMMUZ 2016

07 AĞUSTOS 2016

01 AĞUSTOS 2016

 

 

1)       06 ŞUBAT 2016 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 06 Aralık 2015 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 06 Şubat 2016 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 14 Aralık 2015 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

06 Şubat 2016 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 25 Aralık 2015 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

2)      11 HAZİRAN 2016 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 10 Nisan  2016 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 11 Haziran  2016 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 18 Nisan 2016 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

11 Haziran 2016 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler  sınav ücretini en geç 29 Nisan 2016  tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

3)      08 EKİM 2016 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 24 Temmuz  2016 günü saat  21.00’e  kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 08 Ekim  2016 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 01 Ağustos 2016 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

08 Ekim  2016 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler  sınav ücretini en geç 12 Ağustos 2016  tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

NOT:   Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

 

AÇIKLAMA :

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

                                  

1-      Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

2-      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

3-      ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

4-  Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

 

     Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

 

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1)      Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri  taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden  sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2)      Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

 

3)      Sınav ücreti, 37.00 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası İnternet Şubesi e-devlet ödemelerinden veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödenebilir. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 17.00 Tl. ücretini de aynı şekilde ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.

 

4)      Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir

 

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 

 • Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr      

internet adresinden temin edilebilmektedir.)

 

 

 • Yüksekokul diploması veya  eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı

veya onaylı örneği,

 • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında), 

 

 

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

 • I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
 • II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
 • III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
 • IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
 • V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
 • VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
 • VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
 • VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
 • IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
 • X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
 • XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
 • XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
 • XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)

 

   

  AÇIKLAMALAR :

 

1)      Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının  250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

 

2)Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

 

3)Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.  

 

4)Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

5)Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

 

SRC 1-2-3-4-5 TEMEL + TANKER  – ODY 1-2-3-4 – ÜDY 1-2-3-4  GÜNCEL SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARI

11 Haziran 2016 sınav sonucu çok yakında açıklanacak,

11.06.2016 tarihli sınav sonuçlarına e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresinden siz kendinizde detaylarına kadar kontrol edebiliyorsunuz.

11.06.2016 tarihinde yapılan Sınavın şuana kadar yapılan sınavların içerisinde en anlaşılır ve ölçme değerlendirme metodları yer aldığı için, milat olacak niteliktedir.

Soru sayıları;

 • 11 haziran SRC sınavı soru sayısı: 50 sorudan 25 soruya düşürüldü…
 • 11 haziran ODY-ÜDY sınavı soru sayısı: 50 sorudan 40 soruya düşürüldü…
 • 11 haziran ÜDY sınavı soru sayısı: 50 sorudan 40 soruya düşürüldü…
 • 11 haziran SRC 5 Temel + Tanker Sınavı soru sayıları: SRC 5 Temel 25 soru, SRC 5 Tanker 25 soru, SRC 5 Temel + Tanker Soru sayısı yine aynı şekilde 40 soru olarak sayıları eğişmeden devam etti…

Tüm adaylarımıza başarılar dileriz,son beş yıl içerisinde ilk defa sınava giren adayların bu denli mutlu olduklarına tanık olduk,

inşallah hep böyle devam eder dileğiyle temennilerimizi  sizlerle paylaşıyoruz,

selam ve saygılarımızla…

Üyelik Girişi
ONLINE SINAV
Test Sorularının Cevaplarını Alttaki "Sınav Sonuçlarım" Butonunu Tıklayarak Görüntüleyebilirsiniz.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret2382841
Takvim
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.81493.8302
Euro4.06564.0819
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 7°